Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/amperco/public_html/baglar/seviye.inc.php on line 30

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/amperco/public_html/baglar/seviye.inc.php on line 30
Katodik Koruma, Korozyon Nedir, Kataodik Korunma, Katodik Korumanın Uygulama Alanları Nelerdir,
Amper Elektrik Paratoner Sistemleri Hakkımızda Amper Elektrik Hakkında Amper Elektrik Referanslar Paratoner, Yıldırımdan Korunma ve Topraklama Referansları Anket İnsan Kaynakları Amper Elektrik Belgeleri Amper Elektrik kalite, tescil, iş bitirme ve mümessillik belgeleri Amper Elektrik İletişim  
 
Hizmetlerimiz
Sartnameler
Online Katalog
Teknik Bilgiler
Hesaplamalar
Animasyon
Fotograf Galerisi
Haberler
 
 
 
  Katodik Koruma Projeleri

Korozyon Nedir?

Korozyon, metallerin içinde bulundukları ortam ile kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonlara girerek metalik özelliklerini kaybetmeleridir. Metallerin büyük bir kısmı su ve atmosfer etkisine dayanıklı olmayıp, normal koşullar altında dahi korozyona uğrarlar. Korozyon olayı endüstrinin her bölümünde kendini gösterir. Açık atmosferde bulunan tanklar, depolar, direkler, korkuluklar, taşıt araçları, yeraltı boru hatları, betonarme demirleri, iskele ayakları, gemiler, fabrikadaki kimyasal sıvı kapları, borular ve birçok makine parçası korozyon nedeniyle beklenenden daha kısa sürede işletme dışı kalmakta ve büyük ekonomik kayıplar meydana gelmektedir.

Katodik Koruma Nedir?

Katodik koruma, korunacak metal yapıyı oluşturacak bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirerek metal yüzeyinde yürümekte olan anodik reaksiyonların durdurulmasıdır. Katodik korumada amaç, korunacak olan metalin potansiyelini anodun açık devre potansiyeline kadar polarize etmektir. Bunu sağlamak için metale katodik yönde bir dış akım uygulanır.

Uygulanmasına 1930’lu yıllarda başlamış olan katodik korumada son yıllarda büyük gelişmeler olmuş ve korozyonla mücadelede en etkili en ekonomik yöntem durumuna gelmiştir. Katodik korumanın ilk uygulamaları petrol boru hatlarında olmuştur. Günümüzde iskele ayakları, gemiler, su ve petrol depolama betonarme demirleri v.b. bir çok metalik yapı katodik olarak boru hatlarının emniyetle işletilebilmesi ancak katodik koruma yapılarak mümkün olabilmektedir.

Katodik koruma, dış akım kaynaklı ve galvanik anotlu olmak üzere ikiye ayrılır.

1-) Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma

Dış akım kaynaklı katodik koruma metale dıştan bir doğru akım uygulanarak yapılır. Bir transformatör redresör sisteminden elde edilen doğru akım (-) ucu korunacak olan metale (+) ucunda bir yardımcı anota bağlanır.

2- ) Galvanik Anotlu Katodik Koruma

Galvanik anotlu katodik koruma sistemlerinde korunması istenilen metal yapıya kendisinden daha negatif potansiyelde bir metal (anot) bağlanarak bir galvanik pil oluşturulur. Böylece metal yapı katot haline getirilir. Galvanik anotlar kendiliklerinden çözünerek aynen bir pil gibi akım üretirler. Anodun çözünmesi sonucu açığa çıkan elektronlar, dış bağlantıdan katoda (korunan metal yapı) taşınarak katodik reaksiyon için gerekli olan elektronlar sağlar.

Galvanik anotların akım kapasiteleri ve akım verimli bellidir. Katodik koruma devreine belli süre yetecek miktarda ve sayıda galvanik anot bağlanarak korunacak metal yapının yüzey alanı istenilen süre katot halinde tutulabilir.

Katodik Korumanın Uygulama Alanları:

  • Boru hatları: İçme suyu boru hatları, doğal gaz boru hatları, atık su boruları deniz dibi borular, yangın hidrant boru hatları, petrol boru hatları.
  • Deniz içi yapı ve araçları: Gemiler, feribotlar, deniz otobüsleri, deniz altı gemisi, yatlar, liman, iskele, platform, kazık ayakları, şamandıra v.s.
  • Tanklar: Yeraltı LPG ve akaryakıt tankları, yer üstü akaryakıt tankları atık su tankları, içme su depolama tankları v.s.
  • Su sistemleri: Esanijör soğutma ve ısıtma sistemleri, termosifonlar, buhar kazanları, boiler tankları v.s…

Çinko Anotlar ; Çinko anotlar ortam rezitivitesinin 2000 ohm.cm’den düşük olduğunu tuzlu su, tatlı su ve toprak zemin içindeki demir ve çelik yapıların katodik korumasında kullanılırlar.

Genellikle kullandıkları yerler şunlardır:

Gemi, tekne, yat ve römorkörler.

Gemilerin balast tankları

İskele ve kazıklar

Isı değiştiriciler

Kimyasal Bileşim

Element

Mil-Spec.A-18001J

Astm-B418-95A Tip 1

Astm-B418-95A Tip 2

Al

0.1 – 0.5

0.005 % maksimum

Cd

0.025 – 0.07

0.003 % maksimum

Fe

0.005 % max

0.0014 % maksimum

Ph

0.006 % max

0.003 % maksimum

Cu

0.005 % max

0.002 % maksimum

Zn

Kalan

Kalan

Çinko Hull Anotlar

katodik koruma

katodik koruma

Çinko anotlar 99.99% saflıktaki külçelerden oluşmaktadır. ASTM-B418 Tip (mil-spenc. A -18001 J) ve ASTM-B418 Tip II standartlarına uygun olarak dökülmektedir.

Deniz suyu ve tuzlu çamur gibi ortamlarda Tip I (Mil-Spec. A-18001 J), tatlı su ve toprak zeminlerde kullanılacak olan çinko anotlar ortam rezistivitesini düşürmek ve anotun üniform bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla 25% jips, 50% bentonit, 25% sodyum sülfat karışımıyla bez çuvallara doldurulacak paketlenmektedir.

Alüminyum Anotlar ; Alüminyum anotlar rezistivitesi 1000 ohm.cm den düşük deniz suyu veya CI iyonu içeren ortamlardaki demir ve çelik yapıların katodik korumasında kullanılır.

Genellikle kullandıkları yerler şunlardır:
Gemilerin dışı ve balast tankları
Liman ve iskeleler
Platform, şamandıra ve benzeri yapılar
Denizdeki boru hatları
Ham petrol depolama tankları (Dual Anot, Al Mg)

Alüminyum anotların akım kapasitesi ve verimi yüksek olduğundan özellikle uzun süreli katodik koruma projelerinde tercih edilirler. Alüminyum anotlar, 99.8% saflıktaki primer alüminyum külçelerden TSE ve uluslar arası standartlara uygun olarak dökülmekte, kimyasal ve elektrokimyasal analizleri yapılmaktadır.

Alüminyum Hull Anotlar

Kimyasal Bileşim

Element

Al-Zn-In-Si

Al-Zn-In-Cd

Al-Zn-In-Sn

Al-Zn-In-Mg-Sn

Zn

2.8 - 6.5

2.5 - 4.5

2.2 - 5.2

2.5 - 4.0

In

0.017 - 0.025

0.018-0.050

0.020 - 0.045

0.020 - 0.050

Si

0.08 - 0.20

0.10% maks.

0.10% maks.

0.10% maks.

Cd

-

0.005 - 0.020

-

-

Sn

-

-

0.018 - 0.035

0.025 - 0.075

Mg

-

-

-

0.50 - 100

Fe

0.12% maksi.

0.12% maksi.

0.12% maks.

0.12% maks.

Cu

0.006% maksi.

0.01% maksi.

0.01% maksi.

0.01% maksi.

Diğer

0.02% maksi.

0.02% maksi.

0.02% maksi.

0.02% maksi.

Al

Kalan

Kalan

Kalan

Kalan

Detaylı Katalog İçin Tıklayınız

 

 


Ürünler

Yıldırımdan Korunma Sistemleri


Dış Yıldırımlık


        Yakalama Ucu
        Radyoaktif Paratoner
        Kafes Sistemi
        Gergi Teli Yöntemi
        ESE Aktif Paratoner
               Piezokristali Paratoner
                      Franklin France Paratoner ( SE )
               Elektrostatik Paratoner
                      Tesla Aktif Paratoner
                      Forend Petex Paratoner
                      Forend EU Paratoner
                      Franklin France Paratoner 2D
               Paratoner Test Cihazı
               Yıldırım Sayıcı
               Dış Yıldırımlık Tesisat Malzemeleri

İç Yıldırımlık (Aşırı Gerilim Koruyucu)


        B Sınıfı Aşırı Gerilim Darbe Koruyucular
        C Sınıfı Aşırı Gerilim Darbe Koruyucular
        D Sınıfı Aşırı Gerilim Darbe Koruyucular
        Data-Telefon İçin Aşırı Gerilim
        Koaksiyel Aşırı Gerilim Darbe Koruyucular

Topraklama


        Topraklama Tesisat Malzemeleri
        Topraklama Direnc Düşürücü
        Termokaynak Sistemi
               Exoweld Termokaynak Pota Seçimi

Ölçü Aletleri


Uçak İkaz Lambası


   
  Paratoner Sistemleri Paratoner Çeşitleri Paratoner Web Tasarım PLUSGRUP